chuyenhot

tin hot

buon chuyen

tin sock

hot girl

thoi su

Những hình ảnh về triều đình Huế thời xưa - vang bóng một thời !!


Những hình ảnh về triều đình Huế thời xưa - vang bóng một thời !!

Lính vệ binh:


Mã binh:


Vệ binh và trưởng nhóm vệ binh:


Tượng binh và voi lạy:


Các quan chầu trong sân rồng:


Buổi lễ vào chầu của các quan:

Phong cách trà đạo của các quan xưa

Quan tỉnh:

1 vị quan già và hầu đồng :

có lẽ là 1 đại thần triều đình:

Võng của quan:

1 buổi xuất hành của quan bằng ngựa:

Quan ông và quan bà:

Đỉnh Đồng:

Quan và lính bê tráp theo hầu:

Một ông quan Huyện và các quan Châu:

Quan tri châu nè:

các vị Thái Giám:

Người hầu của Vua và người đánh chuông:


1 Cổng thành ngày xưa:

Súng thần công:

Ban lễ nhạc và Nhã nhạc cung đình của Vua:


Thấy Hay Thank Em Phát Để Động Viên Nhá http://www.chuyenhot.com 

Từ khóa được tìm kiếm:

trieu dinh heutrieu dinh Hue xuahinh anh cua vua quan trieu dinh huetrieudinh nguyenhinh anh lang trieu tri o huetrieu dinh hue ngay xualan tam trieu dinh hueTRIEU DINH HUE

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục